Carta del Director General de Santillana Educación

L’Editorial Santillana es va crear fa més de 55 anys amb la voluntat d’aportar valor a la comunitat educativa i contribuir, així, a l’educació i la formació com les vies més eficaces per al desenvolupament de les persones.

L’impuls de valors compartits per les societats democràtiques, especialment els relacionats amb el pluralisme, la tolerància, la defensa de la pau i la protecció del medi ambient, formen part del nostre caràcter com a empresa.

En aquest sentit, Santillana té un compromís profund amb l’educació entesa d’una forma integral i innovadora, un concepte que inclou continguts i serveis educatius. Des de Santillana, hem assumit el compromís no només de cuidar la qualitat dels nostres materials didàctics, sinó també d’oferir els recursos i les eines de gestió que, avui dia, requereixen els centres educatius.

Tenim la intenció de seguir treballant sota la mateixa premissa que avala la nostra trajectòria, acompanyant els professionals de l’educació en els processos de canvi continu, tant des d’un punt de vista didàctic com organitzatiu.

El nostre interès és crear un marc general que anirem desenvolupant, en sintonia amb les necessitats de tota la comunitat educativa.

D’aquesta manera, pretenem seguir generant escola, de la mà dels qui viuen més de prop la realitat de les aules

Alejandro Castex
Director General de Santillana Educación